Rady zákazníkům

Chladicí kapaliny – když se vám auto snaží nacpat do postele

Chladicí kapalina má cíl chránit motor před nadměrným zahřátím, které vzniká jako vedlejší efekt jeho výkonu. Chladicí kapalina odvádí přebytečné teplo pomocí chladicí soustavy auta z těch částí motoru, které jsou při spalování paliva nejvíce zatěžované. Motorem ohřátá kapalina se soustavou spojovacích hadic a potrubí dostává do chladiče, kde je ochlazována proudícím vzduchem. Z důvodu snadného proudění chladicí kapaliny je hlava a blok válců vybavena dutinami. (Pokračování textu…)